44 Уредба и прогласи поени за молитва

11
14600

Јов 22:28, исто така, ќе прогласи нешто и ќе ти се утврди; и светлината ќе заблеска по твоите патишта. 22:29 Кога луѓето ќе бидат фрлени, ќе речеш: Се крева; и тој ќе ја спаси смирената личност.

Халелуја !!! Прекрасно е да се биде Божјо дете. Благословени сте над мерката, како дете Божјо, никогаш не можете да бидете жртва на какви било околности во животот. Денес ние ќе се зафатиме со декрет и ќе објавиме молитви. Бог ни даде авторитет над сите ѓаволи и сите околности. Што и да не сакаме, ние имаме овластување да го отфрлиме и што сакаме, имаме овластување да го донесеме за да помине. Марко 11: 22-23, нè тера да разбереме дека со уста можеме да имаме што да кажеме. Затоа, додека се вклучите во оваа декрет и објавувате молитвени точки денес, што и да прогласите и прогласите, ќе биде вашиот дел во Исусовото име.

Затворена уста е затворена судбина. Како верник, твојата уста е твоето оружје за избавување, твоето оружје за промена, твоето оружје за натприродни пресврти. Исус рече: „Што и да не сакаш, искористи ја устата“, Матеј 17:20, Марко 11: 22-24. Мора да научите да одлучувате што сакате и да отфрлите сè што не сакате во вашиот живот. Нашите декларации за вера секогаш ќе бидат почестени и потврдени од Бога. Сè што врзуваме на земјата, врзуваме на небото, сè што губиме на земјата е разврзано на небото. Затоа денес ќе одлучувате благослови во текот на животот, ќе се одлучуваш плодност во текот на вашиот живот, ќе одлучите за сите видови на благослови во текот на вашиот живот, и сите тие ќе бидат утврдени во Исусово име. Оваа уредба и прогласувањето на молитви ќе донесе натприродна трансформација во вашиот живот духовно и физички во името на Исус.

KИНДИЛИ ГЛЕДАЈТЕ СЕКОЈДНЕВЕНПРАВИЛНИК ТВ НА ЈУТУБ
ПРЕТПЛАТИ СЕ СЕГА

Поени за молитви

1. ПАТЕ, ТА МИСЛА ДА ЈА ОБРАЗНЕМЕ СО ДИВИНСКИ ОРГАН ВО ИСУС ИМЕ

2. ДЕКРИРАМ ТОА ПРЕД КРАЈОТ НА ОВАА ГОДИНА ....

3. ОДБИРАМЕ ТОА ПРЕД КРАЈОТ НА ОВОЈ ГОДИНА, СИТЕ МОИТЕ ВЕБИ, МОРА ДА СЕ РАЗГОВОРИТЕ ВО ИСУС ИМЕ *

4. ОДБИРАМЕ ТОА ПРЕД КРАЈОТ НА ОВОЈ ГОДИНА, МОИТЕ ДЕСТИНИНИ ПОМОШНИЦИ ALLЕ СЕ ЗАПОМНЕТЕ ЗА ДОБРА ВО ИСУС ИМЕ

5. ОДБИРАМЕ ТОА ПРЕД КРАЈОТ НА ОВОЈ, СЕКОГАШ ЗАВРШНИ ВРАТИ НА БЛАСИНИТЕ Е СЕ ОТВОРИТЕ ЗА МЕНЕ ВО ИСУС ИМЕ

6. ОДБИРАМЕ ТОА ПРЕД КРАЈОТ НА ОВОЈ ГОДИНА, СИТЕ СИТЕ СИТЕ ТАРИТЕРИ, ДА СЕ РАБОТИТЕ ДА ОТВОРИТЕ JOЕ INЕ ВО ИСУС ИМЕ *

7. ОДБИРАМЕ ТОА ПРЕД КРАЈОТ НА ОВОЈ ГОДИНА, СЕКОЈ ОГРАНИЧУВАSА ВО MИВОТ СО ИВОТ ALLЕ БЕГАШ ВО ИСУС ИМЕ *

8. ОДБИРАМЕ ДА СЕ ПРЕД КРАЈОТ НА ОВАА ГОДИНА, СЕКОЕ ЕДНА ДОГОЛЕМО ДОГОВОРНА СОВРШИНА GЕ СЕ ПРОДОЛУВАМ ДА СЕ ПРАВИМЕ ВО ИСУС ИМЕ *

9. ОДЛУЧУВАМ ДЕКА ПРЕД КРАЈОТ НА ОВАА ГОДИНА, ЛУЕ Е МИ КАELLАТ „ЧЕСТИТКИ“ ВО ИМЕТО ИСУС

10. ОДБИРАМЕ ДА СЕ ПРЕД КРАЈОТ НА ОВАА ГОДИНА, СЕКОГОЛЕМО ЕЛИГИНАЛНА ЕДНОГЛАСНО ЛИЦА ВО ОВОЈ ЗЕМА ДА ЗНАМ ДА ГО ИСПРААМ ПРЕДЛОГ за брак

11. ОДБИРАМЕ ДА СЕ ПРЕД КРАЈОТ НА ОВОЈ ГОДИНА, СЕКОЈ САМО САМИ OMена ПОВЕЕ БОА ЗА ПРИШТИНА НА WЕНАТА, SHЕ БИДЕ ПРЕДНОСТА ВО ИСУС ИМЕ *

12. ОДБИРАМЕ ДА СЕ ПРЕД КРАЈОТ НА ОВАА ГОДИНА, СЕКОЈ ОБОЛНО ЧЛОБОДНО ЧОВЕК ИЛИ ЕДНА ПРАВЕЕ ЗА ПОДОБРНА РАБОТЕ ОВДЕ ОВДЕ ДА СЕ ДА СЕ ДОБИВИТЕ САМО РАБОТА ВО ИСУС ИМЕ *

13. ОДБИРАМЕ ДА СЕ СЕ СЛУЧУВА БОГОТ, СЕ СЕ СЕ СЕ СТРУУВАМ СО СИТЕ ПОВЕЕ ОД ОВАА ГОДИНА ВО ИСУС ИМЕ *

14. ЈАС ДА СЕ ОДБИРАМЕ ОВИЕ СЕ МО PRИТЕ МОБИТИ ЗА ДЕНЕС, никој од овие молитви СЕ СЛЕДЕТЕ ДО ГРУПОТ, СИТЕ САМО COMЕ СЕ ДА ЈА ПАСАТ ВО ВАШИОТ IFИВОТ ВО ИСУС ИМЕ *

15. ЈА ДЕЦА ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ Е ДА СЕ ПОГЛАСНО СО ЗГОЛЕМОТ ВО МОЈОТ TИВОТ ДЕНЕС ВО ИСУС ИМЕ *

16. СЕ ОДБИРАМЕ ДА СЕ СЕ Е ДОСТАВ НА ПОСЕБНИЦИ И БОЛЕСТИ ВО МОЈОТ TИВОТ ДЕНЕС ВО ИСУС ИМЕ *

17. СЕ ОДБИРАМ ДЕКА Е ДОСТАВНИК ЗА СООБРААЈ ВО МОЈОТ IFИВОТ ДЕНЕС ВО ИСУС ИМЕ *

18. СЕ ОДБИРАМ ДА СЕ СЕКОГАШ Е ДОГОВОР НА ПОДНЕСУВАЕ ВО МОЈОТ TИВОТ ДЕНЕС ВО ИСУС ИМЕ *

19. ЈА ДЕЦА ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ Е ДОСТАВ ДОБИВНИКОТ ВО МОЈОТ ИВОТ ДЕНЕС ВО ИСУС ИМЕ *

20. ЈА ДЕЦА ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ЕДНОГА НА ДЕЦАТНИТЕ ПРОБЛЕМИ ВО МОЈОТ TИВОТ ДЕНЕС ВО ИСУС ИМЕ *

21. СЕ ОДБИРАМ ДА СЕ СЕКОГАШ Е ДОСТАВ НА МАРТИРАЛНИ ФУСТРИЦИИ ВО МОЈОТ TИВОТ ДЕНЕС ВО ИСУС ИМЕ *

22. СЕ ОДБИРАМ ДА СЕ СЕКОГАШ Е ДОГОВОРНА ДОГОЛЕНА ТЕРМ СТАГНАЦИЈА ВО МОЈОТ TИВОТ ДЕНЕС ВО ИСУС ИМЕ

23. СЕ ОДБИРАМЕ ДА СЕ СЕКОГАШ Е ДОСТАВ НА ТЕРМИНАЛНИ БОЛЕСТИ ВО МОЈОТ TИВОТ ДЕНЕС ВО ИСУС ИМЕ *

24. СЕ ОДБИРАМ ДА СЕ СЕКОГАШ Е ДОГОВОРНО ДЕМОНИКСКИ РАБОТИ ВО МОЈОТ ИВОТ ДЕНЕС ВО ИСУС ИМЕ *

25. СЕ ОДБИРАМ ДА СЕ СЕКОГАШ Е ДОСТАВ НА АНКЕСТРАЛНИ ПРОБЛЕМИ ВО МОЈОТ ИВОТ ДЕНЕС ВО ИСУС ИМЕ *

26. СЕ ОДБИРАМ ДЕКА ЕДНОГУ Е ​​ДОГОВОР НА ГЕНЕРАТИВНИ ЦЕЛИ ВО МОЈОТ TИВОТ ДЕНЕС ВО ИСУС ИМЕ *

27. СЕ ОБЈАВУВАМ ДА СЕ СЕКОГАШ Е ДОСТАВ УПОТРЕБА И УЛОГУВА INЕ ВО МОЈОТ ИВОТ ДЕНЕС ВО ИСУС ИМЕ *

28. СЕ ОДБИРАМ ДА СЕ СЕКОГАШ Е ДОСТАВ НА ПОСТАВУВАЕ ВО МОЈОТ TИВОТ ДЕНЕС ВО ИСУС ИМЕ *

29. СЕ ОДБИРАМ ДА СЕ СЕКОГАШ Е ДОСТАВ ЗА БАРНОСТ ВО МОЈОТ IFИВОТ ДЕНЕС ВО ИСУС ИМЕ *

30. СЕ ОДБИРАМЕ ТОА ШТО СЕКОГАШ НЕ Е ДОГОВОР БЕЗ ИВОТ ,ИВОТ, СЕКОГАШ Е СИТЕ СЕ СЕГА ВО ИСУС ИМЕ *

31. СЕ ОБЈАВУВАМ ДА СЕ БЛИЗИРАМЕ ВО ИСУС ИМЕ *

32. СЕГА СУМ НОВА КРЕАЦИЈА… СЕГА СЕ ПРИМЕ НА СЕМЕЈСТВОТО БОODЈЕ, ПРЕДЕЛА ЈА ОБЈАВАМ МОЈАТА ИСТРАНА РАСОВАЕ ВО ИМОТО ИСУС *

33. СЕКОЈ ВЕРНО ВРАБОТУВА MEЕ НА ВИДОВИТЕ ОД МОЈОТ СЕМЕЈСТВО Е САМО САМО СЕГА ВО ИСУС ИМЕ *

34. СЕКОЈ СЕМЕЈСКО ПАТНЕРНО ОДГОВОРНО СИТЕ САМО СО МОЈОТ ,ИВОТ, ЈАС ЈА ​​СВОЈУВАМЕ КРАЈ ДА СЕ СЕГА ВО ИСУС ИМЕ *

35. СЕКОЈ ДОБРА ПАТТЕРНА НА СВЕТСКИОТ РЕПУБЛИКУВА INЕ ВО МОЈОТ IFИВОТ, ДА СЕ КРАЈ ВО ИСУС ИМЕ *

36. ДА ЈА ПРАВИРАМЕ СЕ СЕГА, НЕ МО SЕ ДА СЕ СМЕЕТЕ ГО СИНАТИТЕ ГО СВЕТИТЕ РАТ ВО ВАС. ИСУС ИМЕ *

37. НЕ СМЕЕ ДА СЕ РАБОТУВАМЕ ЗА ГОЛОВИТЕ НА МОИТЕ АНКЕСТОРИ ВО ИСУС ИМЕ *

38. ОД ДЕНЕС ПРИСТАПУВАМ МИСЕЛ ОД СЕКОЈ ДЕЛО СОВЕТНИК ПОДНЕСУВА ОД МОИТЕ РОДИТЕЛИ ВО ИСУС ИМЕ *

39. ОД ДЕНЕС ПРИСТАПУВАМ МИСЕЛ ОД СЕКОЈ ДВЕЕ СО СОВЕТНО ДОБИВ НА ДЕНОТ НА МОЈОТ РАБОТ ВО ИСУС ИМЕ *

40. ОД ДЕНЕС ПРИСТАПУВАМ МИСЕЛ ОД СЕКОЈ ЗДРУНО ПРАВИСУВАЕ НАПРАВУВА СО ГОСПОД ИВОТ ОД РОДОТ ВО ИСУС ИМЕС *

41. ЈА ЈА ЈА ЈА ЈА ЈА ЈАСНИМАМ МАШИОТ ПОДНЕСУВА FЕ ОД СЕКОЈ ДЕЛО ДЕДИКАЦИЈА НА МОЈОТ ИВОТ ОД ДЕЦАТА ВО ИСУС ИМЕ *

42. СЕ ПОСТАВИМЕ МИСЛИЧКО ЧИСОК ОД КРВОТА НА ЈЕСУС ТОНИТ ВО ИСУС ИМЕ *

43. ЈА ПОСТАВУВАМ МИСЕЛНО ЧИСТА ПО КРИВОТО НА ИСУС ХРИСТОС *

44. СЕ ОДБИРАМ ДА СЕ БЕСПЛАТНИ ТОНТАТ ВО ИСУС ИМЕ *

 


11 КОМЕНТАРИ

  1. Оче Боже, имам вера во името на Исус и во твоите свети зборови. Знам дека твоите зборови се вистинити. Кога ќе го објавиме вашиот збор за нашиот живот и ќе останеме во Христа, нашиот Господ - Исус - ние сме победници во сите нешта и области од нашиот живот, преку крвта на Исус. Изјавувам победа во Исус Име-АМИН

  2. Ви благодариме за оваа моќна порака! Христовото тело нека биде смело да го изговори зборот и да го живее зборот. Нема да се врати неважечки. Дозволете ни да се држиме цврсто!

  3. Најтешкиот чекор што некогаш ќе го направите во животот е да ПРОСТИТЕ! Повеќе сакам да не правам ништо со тебе отколку да бидам без тебе. Те молам, не осудувај некого само затоа што тој греши поинаку од тебе. На здравје!

  4. Ти си прекрасна! Господ нека ви ја зголеми силата, вашето наследство и нека ви даде натприродна филијација. Од денес и понатаму, ви го објавувам веднаш она што е „Свежа благодат. Бог да те благослови.

Остави ОДГОВОР

Ве молиме внесете го вашиот коментар!
Ве молиме внесете го вашето име овде

Оваа страница користи Akismet за намалување на спам. Научете како се обработува вашиот коментар.