Петок, септември 17, 2021
Почетна Тагови порака

Ознака: порака

ПСАЛМ 136 Пораката од стих

Во продолжение на проучувањето на Псалмите, денес ќе го испитаме псалм 136 пораката стих по стих. Ова е доста ...

ПСАЛМ 107 Пораката од стих

Денес, ќе го разгледаме псалмот 107 за стихот на пораката по стих. Тоа е доста долг псалм со вкупно 43 стихови. Псалм ...

Псалм 8 Стих за порака по стих

 Денес ќе го проучуваме Псалм 8, пораката од стих до стих. Псалмот е осми псалм на книгата на Псалм ...

Псалм 6 Пораката од стих

Денес ќе ја разгледаме Псалм 6, пораката од стих до стих. Ова е шести псалм од Книгата на Псалмите ....

Псалм 86 Пораката од стих

Како што продолжуваме во нашата студија за псалмите, денес ќе го објасниме Псалм 86, стихот на пораката по стих. Псалм на ...

Псалм 68 Пораката од стих

Во денешното истражување на псалмите, ќе го разгледаме псалмот 68, пораката стих по стих. Псалм 68 пораката стих по стих ...

Псалм 13 Пораката од стих

Во денешното истражување на псалмите, ќе ја разгледаме пораката псалм 13 стих по стих. Многу краток псалм со ...

Псалм 22 Пораката од стих

Денес, ќе го проучуваме стихот 22 на Псалм по стих. Како и некои други псалми, Псалм 22 е молитва за помош во ...

Псалм 41 Пораката од стих

Денес ќе го објасниме Псалм 41 Стих за порака по стих. Постојат неколку псалми во стиховите што содржат различни теми испреплетени во ...

Псалм 40 Пораката од стих

Денес ќе го разгледаме Псалм 40 пораката стих по стих. Тоа е псалм со една главна тема поделена на два дела ....