Четврток, септември 29, 2022
Почетна Тагови Овластувања

Ознака: моќ

Молитвени точки против силите кои ја продолжуваат немоќта

Денес ќе се занимаваме со молитвени точки против сили кои ја продолжуваат немоќта. Писмото вели во книгата Исаија 60:22 Најмалото семејство ...

30 поени за молитва за победа над предците сили

Ефесјаните 6:12 зашто не се бориме против месото и крвта, туку против кнежевството, против моќите, против владетелите на темнината на овој свет, ...

30 полноќни молитви поени против моќните вештерки

Излез 22:18 нема да доживееш вештерка да живее. Моќта на вештерството е вистинска, но силата на Бога е уште пореална и помоќна ....

75 молитвени точки против моќта на куќата на татко ми

Еремија 31: 29-30: 29 Во тие денови тие нема да кажат повеќе: „Татковците изедоа кисело грозје, а забите на децата се ...

Моќни ноќни молитви против темните сили

Матеј 13:25: 25 Но, додека спиеја луѓето, дојде неговиот непријател и посеа рани меѓу пченицата и тргна. Ноќниот период е засолниште ...

100 молитва за заштита од црна магија и моќ на вештерки

Броеви 23:23: 23 Сигурно нема волшебство против Јаков, ниту има гатање против Израел: според ова време ќе се каже ...

20 молитви за избавување од предните сили

Езекиел 18:20: 20 Душата што греши, таа ќе умре. Синот нема да ја сноси беззаконието на таткото, ниту таткото ...

100 точки на молитва против кнежевствата и моќите

Ефесјаните 6:12: 12 Зашто, ние не се бориме против месо и крв, туку против кнежевства, против моќ, против владетелите на темнината на овој свет, ...

25 Молитвата поени против територијалните сили

Ефесјаните 6:12: 12 Зашто, ние не се бориме против месо и крв, туку против кнежевства, против моќ, против владетелите на темнината на овој свет, ...